Styrelsen

Styrelsen fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Förutom ansvar för våra fastigheter och dess tekniska funktioner, ansvarar styrelsen för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen följer lagen.

De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Föreningens styrelse

Jan Mårtensson
ordförande & vicevärd
040-29 09 38
070-338 71 00

Anita Ericsson
vice ordförande & vicevärd
040-18 41 12
070-518 41 12

Allan Dajotoy
sekreterare
073-339 38 55

Anne-Marie Carlström
ledamot
040-29 11 87
073-709 96 35

Kjell Isberg
ledamot, Riksbyggen
040-32 30 08

 

Claes Göran Pettersson
suppleant
073-614 00 40