Styrelsen

Styrelsen fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Förutom ansvar för våra fastigheter och dess tekniska funktioner, ansvarar styrelsen för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen följer lagen.

De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Föreningens styrelse

Jan Mårtensson
ordförande & vicevärd
040-29 09 38
0703-38 71 00

Anita Ericsson
vice ordförande & vicevärd
040-18 41 12
0705-18 41 12

Anne-Marie Carlström
ledamot
040-29 11 87
0737-09 96 35

Allan Dajotoy
suppleant
0733-39 38 55

Malin Lundin
Riksbyggen-ledamot
040-32 30 06

Christina Gottfries
suppleant
0708-93 43 89