Parkeringsplats & garage

Det finns 160 parkeringsplatser och 11 garageplatser inom det område som föreningen disponerar. Det är kö till parkerings- och garageplatser då samtliga är uthyrda. Som medlem får du endast hyra antingen en p-plats eller en garageplats.

Kontakta föreningens kontor om du är intresserad av att hyra en plats. Då kön är lång kan det ta ett tag innan du får erbjudande om plats. För en garageplats är kötiden flera år.

Månadshyra för p-plats: 60 kr (100 kr från 1 januari 2020).