Hyra ut din lägenhet i andra hand

När du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas till styrelsen i din bostadsrättsförening. Det är nämligen styrelsen i din förening som lämnar tillstånd till uthyrningen.

Andrahandsuthyrningar tillåts vanligtvis när det finns skäl att hyra ut sin bostadsrätt. Det gäller till exempel när bostadsrättshavaren långvarigt vårdas på sjukhus, arbetar eller studerar på annan ort eller önskar provsambo.

Skäl som godkänns efter det att reglerna om andrahandsuthyrning ändrades 2014:

  • Ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Provsamboende
  • Uthyrning till närstående

En bostadsrättsförening kan tillåta uthyrning av andra skäl än dessa.

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

 

Läs mer på Riksbyggens hemsida: