maj 7, 2024

Under juni månad planeras ett byte av föreningens samtliga låscylindrar. Det inbegriper även låsen till varje lägenhet i föreningen. Arbetet utförs av Låscentralen. Detaljerad information om bytet av våra cylindrar kommer de närmaste veckorna.

maj 7, 2024

Tisdagen 21 maj kommer en container för ”osorterat” avfall att ställas på Sköldgatan 3A-3B. Containern är öppen kl 7-20 fram till och med torsdagen 23 maj. Utöver grovsopor kan medlemmar även slänga färg och kemikalier, lampor/lågenergilampor och småelektronik i särskilda behållare.

Det kommer dock inte finnas möjlighet att kasta miljöfarligt avfall som exempelvis asbest, bilbatterier och däck.

september 18, 2023

Måndagen 18 september 2023 påbörjar SafeTeam arbetet med att installera nytt porttelefonsystem i föreningen, inklusive byte av svarsapparater i våra lägenheter. Arbetet sker ett hus i taget och beräknas pågå till månadsskiftet oktober/november 2023.

Listan nedan visar när SafeTeam byter ut svarsapparater i din trappuppgång. Det är viktigt att installationsföretaget har tillgång din lägenhet det datum som står på listan. Om du inte har möjlighet att vara hemma just den dagen kan du lämna nycklar till din lägenhet på föreningens kontor på Sallerupsvägen 85.

Om SafeTeam inte kommer åt att byta svarsapparat i din lägenhet enligt datumet på listan kommer bytet att genomföras vid ett senare tillfälle mot en självkostnad.

Installationsarbetet utförs under vardagar kl 8-17. Arbetet kommer ge upphov till visst buller och eventuellt begränsad framkomlighet. Din passagetagg kommer dock fortsatt att fungera under installationsarbetet så att du har tillgång till din lägenhet.

Datum för byte av svarsapparater
Klubbegatan 4A-C – måndag 18 september
Klubbegatan 6A-C – torsdag 21 september
Klubbegatan 8A-B – tisdag 26 september
Klubbegatan 8C-D – fredag 29 september
Klubbegatan 10A-C – onsdag 4 oktober

Fylkinggatan 27A-C – måndag 9 oktober
Fylkinggatan 25A-D – torsdag 12 oktober
Fylkinggatan 23A-C – tisdag 17 oktober

Sallerupsvägen 89A-B – fredag 20 oktober
Sköldgatan 3A-C – onsdag 25 oktober

Scheelegatan 2A – måndag 30 oktober
Scheelegatan 2B – tisdag 31 oktober

Har du frågor?
Vänligen ring föreningens kontor på 040-93 97 98.
Kontoret har öppet måndag-fredag kl. 8-11 samt torsdag kl. 18-19 jämna veckor.

maj 4, 2023

Måndagen 8 maj kommer en container för ”osorterat” avfall att ställas på Sköldgatan 3A-3B. Containern är öppen kl 7-20 fram till och med onsdagen 10 maj. Utöver grovsopor kan medlemmar även slänga färg och kemikalier, lampor/lågenergilampor och småelektronik i särskilda behållare.

Det kommer dock inte finnas möjlighet att kasta miljöfarligt avfall som exempelvis asbest, bilbatterier och däck.