Container för grovsopor 21-23 maj

maj 7, 2024

Tisdagen 21 maj kommer en container för ”osorterat” avfall att ställas på Sköldgatan 3A-3B. Containern är öppen kl 7-20 fram till och med torsdagen 23 maj. Utöver grovsopor kan medlemmar även slänga färg och kemikalier, lampor/lågenergilampor och småelektronik i särskilda behållare.

Det kommer dock inte finnas möjlighet att kasta miljöfarligt avfall som exempelvis asbest, bilbatterier och däck.