Månad: november 2019

november 21, 2019

Från och med 1 januari 2020 höjs månadshyran för våra parkeringsplatser till 100 kr.

Hyran har de senaste 15 åren varit 60 kr/månad.

november 21, 2019

Speciellt under kalla årstider är det många som upplever att det drar kallt i bostaden. Vad du då inte ska göra är att stänga igen tilluftsventilerna. Det rubbar hela ventilationssystemet, något som skadar både dig och din lägenhet med mögel, röta och dålig inomhusluft.

Ett bra ventilationssystem är nödvändigt för att skapa en trivsam inomhusmiljö. Ventilationssystemet ska se till att gammal luft förs ut och att ny luft kommer in, är den bristfällig kan den bli skadlig både för dig själv och för huset. Inomhusluften består bland annat av fukt och föroreningar. Stängs tilluftsventilerna hindras gammal luft att sugas ut vilket bidrar till att koncentrationen föroreningar i luften ökar samt att luftfuktigheten blir för hög. Fukten sätter sig i sin tur längs väggar, fönster och möbler som sedan orsakar mögel och röta, vilket gör inomhusklimatet ännu mer ohälsosamt.