Månad: maj 2020

maj 29, 2020

Tänk på att inte mata fåglar från er balkong eller på innergården. Tyvärr är det så att det som fåglarna inte äter upp drar till sig råttor och andra skadedjur.

maj 29, 2020

Det är förenat med livsfara att kasta glödande cigarettfimpar från balkong.

Förutom risken för brand på underliggande balkonger så skräpar det ner vår omgivning. Fimpar är gjorda av plast och bryts inte ner med tiden. Dessutom kan cigarettfimpar orsaka brand i gräsmattor och buskage, vilket är viktigt att tänka på med tanke på de senaste årens torra somrar.

maj 29, 2020

Den 2-4 juni har föreningen beställt en container för omhändertagande av grovsopor. Den kommer som vanligt att stå uppställd på Sköldgatan utanför trapphus 3A och 3B. Utöver grovsopor kommer medlemmar även att kunna slänga elektronik och miljöfarligt avfall.