Månad: mars 2021

mars 10, 2021

Endast föreningens vaktmästare får lufta elementen i våra lägenheter. Felaktig luftning kan medföra att vätskenivån i det slutna värmesystemet sjunker vilket i sin tur leder till att systemets vattenrör börjar rosta inifrån. Att reparera rostiga rör är kostsamt och kan tvinga föreningen att höja månadsavgiften.

Om du upplever att ett element är kallt i din lägenhet, vänligen kontakta föreningens fastighetskontor för att få åtgärda problemet.

mars 10, 2021

Måndagen den 26 april kommer en container för grovsopor att ställas på Sköldgatan utanför trapphus 3A och 3B. Utöver grovsopor kommer medlemmar även att kunna slänga elektronik och miljöfarligt avfall i särskilda behållare. Containern kommer att vara öppen dagtid kl 8-20 fram till och med onsdag kväll.