Luftning av element får endast utföras av föreningen

mars 10, 2021

Endast föreningens vaktmästare får lufta elementen i våra lägenheter. Felaktig luftning kan medföra att vätskenivån i det slutna värmesystemet sjunker vilket i sin tur leder till att systemets vattenrör börjar rosta inifrån. Att reparera rostiga rör är kostsamt och kan tvinga föreningen att höja månadsavgiften.

Om du upplever att ett element är kallt i din lägenhet, vänligen kontakta föreningens fastighetskontor för att få åtgärda problemet.