mars 10, 2021

Endast föreningens vaktmästare får lufta elementen i våra lägenheter. Felaktig luftning kan medföra att vätskenivån i det slutna värmesystemet sjunker vilket i sin tur leder till att systemets vattenrör börjar rosta inifrån. Att reparera rostiga rör är kostsamt och kan tvinga föreningen att höja månadsavgiften.

Om du upplever att ett element är kallt i din lägenhet, vänligen kontakta föreningens fastighetskontor för att få åtgärda problemet.

mars 10, 2021

Måndagen den 26 april kommer en container för grovsopor att ställas på Sköldgatan utanför trapphus 3A och 3B. Utöver grovsopor kommer medlemmar även att kunna slänga elektronik och miljöfarligt avfall i särskilda behållare. Containern kommer att vara öppen dagtid kl 8-20 fram till och med onsdag kväll.

november 16, 2020

Föreningens ordinarie årsstämma kan inte hållas på samma sätt som tidigare år. Regeringen skärper restriktionerna från och med 24 november, då gäller max 8 personer vid allmänna tillställningar. I ljuset av detta har styrelsen beslutat att tillämpa poströstning i samband med årsstämman.

I dagarna kommer du få mer information om poströstningen i din brevlåda.

Föreningen vill göra sitt för att hindra smittspridningen. Tack för din förståelse.