Kasta inte fimpar från balkong

maj 29, 2020

Det är förenat med livsfara att kasta glödande cigarettfimpar från balkong.

Förutom risken för brand på underliggande balkonger så skräpar det ner vår omgivning. Fimpar är gjorda av plast och bryts inte ner med tiden. Dessutom kan cigarettfimpar orsaka brand i gräsmattor och buskage, vilket är viktigt att tänka på med tanke på de senaste årens torra somrar.