Container för grovsopor 26-28 april

mars 10, 2021

Måndagen den 26 april kommer en container för grovsopor att ställas på Sköldgatan utanför trapphus 3A och 3B. Utöver grovsopor kommer medlemmar även att kunna slänga elektronik och miljöfarligt avfall i särskilda behållare. Containern kommer att vara öppen dagtid kl 8-20 fram till och med onsdag kväll.