Preliminära tider för Relining

maj 17, 2018

Vi börjar nu närma oss starten för arbetet med att rörinfodra våra spillvattenledningar, eller relina avloppledningarna om du så vill. Vecka 22 påbörjas etablering av bodar med mera. Under vecka 25 börjar man med att relinai källarutrymmen. Arbetet inne i lägenheterna påbörjas under vecka 34 med start på Scheelegatan 2A.

Samtliga medlemmar i föreningen har i dagarna fått ett detaljerat informationsblad från Riksbyggen om arbetet som ska utföras. Du kan även läsa informationsbladet här.