Etikett: Renovering

mars 1, 2022

Föreningen inför nya tider då renovering av den egna lägenheten är till tillåten. Syftet med ändringen är att begränsa störningar från bullriga renoveringsarbeten.

Tider då renovering är tillåten:
Helgfri vardag kl. 8-21
Lördag & helgdag kl. 10-18

december 23, 2021

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar (§ 36) framgår att du som bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att utföra vissa ändringar i din lägenhet. Oftast handlar det om ingrepp i badrum eller kök där särskild behörighet krävs.

OBS! Du måste ha styrelsens godkännande innan du påbörjar renoveringen.

Ändringar som kräver styrelsens tillstånd är:

  • ingrepp i bärande konstruktioner
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ansök om tillstånd via blanketten nedan. Lämnas ifylld och påskriven på föreningens kontor på Sallerupsvägen 85 eller i brevlådan utanför kontoret om kontoret är stängt. Öppettider mån-fre kl. 8-11 samt torsdagar jämn vecka kl. 18-19.

Blankett – Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten