Tillstånd för ändring i lägenheten är ett krav

december 23, 2021

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar (§ 36) framgår att du som bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att utföra vissa ändringar i din lägenhet. Oftast handlar det om ingrepp i badrum eller kök där särskild behörighet krävs.

OBS! Du måste ha styrelsens godkännande innan du påbörjar renoveringen.

Ändringar som kräver styrelsens tillstånd är:

  • ingrepp i bärande konstruktioner
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ansök om tillstånd via blanketten nedan. Lämnas ifylld och påskriven på föreningens kontor på Sallerupsvägen 85 eller i brevlådan utanför kontoret om kontoret är stängt. Öppettider mån-fre kl. 8-11 samt torsdagar jämn vecka kl. 18-19.

Blankett – Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten